Cenzorat

Indeplinirea mandatului de cenzor sa face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor la societatile comerciale (elaborat de CECCAR) precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.
Cenzorii au obligatia de a supraveghea gestiunea societatii, de a verifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, de a verifica daca registrele sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut potrivit legii, de a convoca adunarea generala, atunci cand nu a fost convocata de administrator, de a aduce la cunostinta administratorilor sau adunarii generale neregulile din activitatea societatii, de a participa la adunarile generale ale actionarilor, fara a avea drept de vot, de a veghea ca dispozitiile legii sa fie respectate.

AB FINANCIAL SRL

Compania noastra este o societate autorizata de expertiza contabila, contabilitate si consultanta, membra a Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor autorizati din Romania.

De ce noi?

- servicii contabile in Bucuresti la preturi competitive
- servicii contabile si financiare in Bucuresti de inalta calitate
- profesionalism, corectitudine, promtitudine

 

Cui ne adresam?

- Intreprinderilor mici si mijlocii din orice domeniu de activitate;
- Persoane fizice autorizate;
- Intreprinderi individuale;
- Intreprinderi familiale;
- Cabinete medicale individuale;
- Birouri notariale;

Contact

AB FINANCIAL SRL
Str. Reactorului nr. 73,sector 2
Bucuresti, Romania

Tel: 021 2427393
Fax: 021 2427393
Mobil: 0745 995768, 0724582288

E-mail: irinab@abfinancial.ro
stefanb@abfinancial.ro
officeabfinancial@clicknet.ro


© Copyright AB FINANCIAL. All Rights Reserved.